TMGs and single-pilot aeroplanes, except for              High Performance              Complex Aeroplanes

TSL7100

Använd den här blanketten vid utfärdande av klassbehörighet för enpilotsflygplan.

Undantag: Vid utfärdande av klassbehörighet för komplexa enpilotsflygplan med hög prestanda, använd blankett TSL7077.

För dig som genomfört ett flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.