Behörigheter för piloter

Här hittar du information om olika behörigheter för piloter. 

Behörighetsbevis för mörkerflygning

Du som ska flyga i mörker behöver ett bevis för det. Utbildning genomförs hos en godänd utbildningsorganisation. När utbildningen är genomförd ansöker du tillsammans med utbildaren om ett behörighetsbevis. Ansökan sker med följande blankett:

Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning

Instrumentbehörighet (IR)

En instrumentbehörighet ger rätt att flyga i enlighet med instrumentflygregler (IFR).

För att kunna erhålla en IR måste du genomgå en kurs vid en godkänd utbildningsorganisation (ATO).

En instrumentbehörighet är giltig i ett år. Den förlängs med en kompetenskontroll (PC) som ska genomföras tidigast 90 dagar innan utgångsdatum men senast på utgångsdatum av behörigheten.

Efter genomgörd utbildning ansöker du om behörigheten med följande blanketter:

Performace Based Navigation (PBN)

Performance Based Navigation (PBN) är en benämning på områdesnavigering med hjälp av sateliter. Fram till 25 augusti 2020 kan man inneha en instrumentbehörighet utan att inneha kompetens inom PBN. Men efter den 25 augusti 2020 måste man inneha PBN-kompetens för att instrumentbehörigheten fortsatt ska vara giltig.

För att få PBN-kompetens krävs att du genomgått en utbildning hos en godkänd utbildningsorganisation (ATO) och att du blivit prövad på en kompetenskontroll. Om du har tidigare erfarenhet som införskaffats innan den 25 augusti 2018 och omfattandes samtliga delar av PBN kan man ersätta utbildningen med detta.

PBN-kompetensen noteras i flygdagboken efter genomförd kompetenskontroll. Använder du en elektronisk loggbok kan kontrollanten skriva ett intyg på genomförd utbildning och kontroll.

Efter genomgörd utbildning ansöker du om behörigheten med följande blankett: 

Enroute instrumentbehörighet (EIR)

Denna behörighet ersätts den 8 september 2021 av Basic instrumentbehörighet (BIR). 

Vid förlängning av EIR har du möjlighet att kombinera en kompetenskontroll för klass eller typ och EIR. Vid en sådan kontroll ska följande blankett användas:

Ansökan/protokoll vid kompetenskontroll för EIR

Du kan också förlänga din EIR baserad på erfarenhet. Då använder du istället följande blankett:

Intyg om förlängning av EIR

Befintlig EIR behörighet får utövas till och med 8 september 2022.

Har man ett EIR och vill fortsätta flyga IFR efter den 8 september 2022 har man två alternativ:

  1. Utbilda sig mot BIR – extra träning (modul 2) av BIR utbildningen samt uppflygning för BIR
  2. Utbilda sig mot CB IR – extra träning enligt Annex 1 Bilaga 6 Aa samt uppflygning för CB IR

OBS! De tillgodoräknanden som medges för en EIR-innehavare, dvs att kunna tillgodoräkna sig modul nr 1 och 3, gäller längst tom 8 sep 2022. Efter detta datum medges inga tillgodoräknanden för EIR innehavarna för att kunna få ut en BIR behörighet.

Flödeschema - konvertering av befintlig EIR

R/T-prov

En radiotelefonistbehörighet får man efter genomförd utbildning samt teoretiskt och praktiskt prov. För piloter gäller att det teoretiska provet ska vara genomfört och godkänt innan första EK-flygningen. Det praktiska provet genomförs sedan tillsammans med uppflygningen för PPL, CPL eller MPL.

Gör du R/T-prov i annan roll än som pilot använder du istället denna blankett för den praktiska delen:

Ansökan/protokoll vid prov för radiotelefonibehörighet

Språkbehörighet

För att få operera ett luftfartyg krävs att du har tillräckliga språkkunskaper i engelska eller det språk man talar i landet där man för tillfället flyger. Ett språkprov kan göras om du har gällande R/T behörighet (se ovan). Ett språkprov genomförs tillsammans en språkkontrollant (language assessor).

Sök språkkontrollant

Ansökan om språkbehörighet

Flygtestbehörighet

För att kunna utföra flygtester på ej certifierade luftfartyg krävs det att man har en flygtestbehörighet. Utbildning för behörigheten genomförs hos en godkänd utbildningsorganisation. Efter genomför utbildning ansöker du om behörigheten med hjälp av följande blankett:

Ansökan om utfärdande/utökning av flygtestbehörighet enligt DEL-FCL, flygplan eller helikoptrar

PICUS - Pilot In Command Under Supervision

PICUS är ett sätt att samla tid som PIC (Pilot In Command, befälhavare) i en flerpilotmiljö utan att vara befälhavare. När man agerar som PICUS så agerar man alltså som befälhavare under övervakning av den faktiska befälhavaren. Ansvaret för luftfartyget vilar fortfarande på den faktiska befälhavaren.

Tillgodoräknande av PICUS tid, i syfte att nå kraven för ett ATPL flygprov, får genomföras så länge AMC1 FCL.050 (b) (5) följs. Om organisationen har ytterligare krav skall även dessa följas. Transportstyrelsen kräver en verifiering av att AMC 1 FCL.050 har följts. Detta i skriftlig form av en person i ledande befattning såsom chefspilot, chefsinstruktör, flygchef, baschef eller chefsinstruktör. Vid dokumenteringen i flygdagboken av PICUS tiden skall AMC 1 FCL.050 (b) (1) (v) följas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!