För utbildningsorganisationer inom flygutbildning

Här finns information som riktar sig till dig som vill starta eller redan driver en utbildningsorganisation som utbildar piloter och kabinbesättning.

Coronaviruset (Covid-19)

Sektionen för flygutbildning har just nu en hög arbetsbelastning. Vi kommer att prioritera ärenden av akut karaktär som uppstår i och med utbrottet av Corona-viruset. Vi jobbar så fort vi kan, men tyvärr kan det innebära ökade handläggningstider på vissa ärenden.

Ändringar i utbildningsprogram till följd av coronaviruset

Transportstyrelsen har fattat ett beslut om undantag som innebär att godkända utbildningsorganisationer (ATO) får genomföra förändringar i sitt utbildningsprogram utan förhandsgodkännande från Transportstyrelsen, om syftet är att minska smittspridning och en jämförbar utbildningskvalitet kan bibehållas. Beslutet gäller till och med den 16 maj 2020.

Ta del av beslutet i sin helhet:

Beslut om undantag - TSL 2020-2026 (pdf, 1.10 MB)

Varje ändring i utbildningsprogrammet ska noteras i utbildningsorganisationens interna avvikelsehanteringssystem. Transportstyrelsen förutsätter att varje utbildningsorganisation i sitt säkerhetsarbete vidtar lämpliga åtgärder för att minska smittspridning.

Godkänd utbildningsorganisation (ATO)

En godkänd utbildningsorganisation (ATO) har tillstånd att ge utbildningar för  flygcertifikatcertifikat, behörigheter och andra tillhörande utbildningar enligt Del-FCL. 

Mer information om godkänd utbildningsorganisation (ATO)

Deklarerad utbildningsorganisation (DTO)

En deklarerad träningsorganisation (DTO) har tillstånd enligt Del-DTO att erbjuda utbildningar för privatflygarcertifikat, certifikat för lätta luftfartyg, segelflygcertifikat, ballongcertifikat, tillhörande behörigheter och tillhörande utbildningar enligt Del-FCL och Del-DTO.

Mer information om deklarerad utbildningsorganisation (DTO)

Utbildningsorganisation för kabinbesättning (CCTO)

En utbildningsorganisation för kabinbesättning har tillstånd att bedriva grundutbildning för kabinbesättning och utfärda kabinbesättningsintyg enligt Del-CC.

Mer information om utbildningsorganisation för kabinbesättning (CCTO)

Provvakt för teoriprov

När blivande piloter har genomfört sin utbildning ska de genomgå ett teoriprov. Teoriprovet ska genomföras tillsammans med en av Transportstyrelsens anställda provvakter.

Mer information om provvakter för teoriprov inom flygutbildning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!