Bärighetsklasser

Här kan du läsa om de bärighetsklasser som det svenska vägnätet är indelat i.

Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser.

  • bärighetsklass 1 (BK1)
  • bärighetsklass 2 (BK2)
  • bärighetsklass 3 (BK3)
  • bärighetsklass 4 (BK4).

Högsta tillåtna vikter för vägen beror på vägens bärighetsklass och avståndet mellan axlarna. Vilka bruttovikter som medges för respektive bärighetsklass och axelavstånd kan man utläsa ur bruttoviktstabellerna.

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Om föreskrivna bärighetsklasser begränsar högsta bruttovikt märks de ut med vägmärke. 

Begränsning genom lokala trafikföreskrifter 

Genom lokala trafikföreskrifter kan en viss väg eller vägsträcka även ha särskilda lokala begränsningar på axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck samt högsta bruttovikt. Dessa är då utmärkta med vägmärken.

Ytterligare information

Mer information om bärighetsklasser hittar du på Trafikverkets webbplats.

Författningar

På följande sida kan du läsa mer om regler om bärighetsklasser.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!