Elsparkcykel

Elsparkcykel är ett slags eldrivet enpersonsfordon och har spridit sig snabbt i flera städer i landet. Här beskriver vi vad som gäller och ger tips om vad du bör tänka på.

Det här gäller för elsparkcyklar

För att få koll på vilka regler som gäller behöver du först ha klart för dig vilken typ av fordon det är, alltså vilken fordonsklass det tillhör. En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en kontinuerlig märkeffekt på högst 250 watt. Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller följande:

 • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
 • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
 • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
 • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
 • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Fordonsregler för cyklar

Tänk på detta när du använder en elsparkcykel som uppfyller kraven på en cykel

 • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
 • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
 • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
 • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
 • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

Trafikregler för dig som cyklar

Om elsparkcykeln inte uppfyller kraven på en cykel

Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har en högre kontinuerlig märkeffekt än 250 watt klassas den inte längre som en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Det som ligger närmast tillhands är att elsparkcykeln klassas som moped, med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik.

Fordonsregler för moped

Varken cykel eller moped

Är elsparkcykeln snabbare eller starkare än en cykel men inte uppfyller kraven som ställs på en moped kan den inte klassas som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras på allmän väg utan endast inom ett inhägnat område.

Kontroll av hastighet och motorstyrka

Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Skulle du köra en elsparkcykel med högre hastighet eller starkare motor så klassas elsparkcykeln inte längre som cykel utan troligen något annat fordon och då kan det räknas som olovlig körning om man inte har rätt behörighet för fordonet.

Det finns många företag som erbjuder elsparkcyklar att hyra. Vår rekommendation är att du kontaktar respektive företag om du är osäker på vad som gäller just för deras elsparkcyklar.

Trafikförsäkring för eldrivna enpersonsfordon

Från 23 december 2023 blir många elsparkcyklar och andra eldrivna enpersonsfordon trafikförsäkringspliktiga. För mer information se Trafikförsäkringsföreningens webbplats.

Lagtexter

Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) (Riksdagens webbplats)

Trafikförordningen (1998:1276) (Riksdagens webbplats)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttningar (pdf-fil)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!