Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon - delrapport 1

Delrapport ett - redovisning av dagens regelverk.

Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon - delrapport 1

Cyklar, elcyklar och elsparkcyklar samsas idag på cykelbanor och gator. Det finns regler som gäller för elsparkcyklar och andra eldrivna enpersonsfordon, men enligt regeringen finns anledning att tydliggöra vilka regler som gäller för dessa fordon. 

Detta är den första delrapporten av tre och den innehåller en beskrivning av de regelverk som är relevanta för användning av eldrivna enpersonsfordon. Den andra rapporten handlar om omfattning av olyckor och olyckstillbud, den ska redovisas den 1 november 2020. Den tredje och sista rapporten ska innehålla en nulägesbeskrivning och analys av åtgärder som  genomförts för ett urval av länder, uppdragets resultat i sin helhet samt eventuella förslag till regeländringar, denna del ska redovisas den 1 mars 2021.

Utgiven 2020-06-01