En särskild försäkran om överensstämmelse ska fyllas i för dessa motorer. Försäkran ska omfatta både avgaskrav och bullerkrav. Kraven ska vara angivna i instruktionsboken till motorn. Båttillverkaren behöver bara följa motortillverkarens anvisningar och de övriga huvudsakliga kraven för att han ska kunna upprätta en försäkran om överensstämmelse för båten.

Försäkran om överensstämmelse för utombordsmotorer och motorer med inu-drev och inbyggt avgassystem