Ändrade regler för CE-märkning

Reglerna för CE-märkning ändras i och med att det nya fritidsbåtsdirektivet träder i kraft den 18 januari 2016. Ändringen innebär bland annat att distributörer får mer ansvar, kraven för import blir hårdare och kontrollen av märkningen skärps.

De viktigaste förändringarna

Ökade krav för distributörer

 • Skyldighet att kontrollera att tillverkare och importörer har uppfyllt sina skyldigheter för CE-märkning.
 • Förbud att släppa ut produkter på marknaden om det kan misstänkas att de inte uppfyller kraven.
 • Skyldighet att meddela om en produkt som släppts ut bedöms utgöra en risk
 • Krav att dra tillbaka, återkalla, eller åtgärda produkter som inte uppfyller kraven eller utgör en risk.

Skärpta krav för säkerhet och miljö

 • Krav på bättre räddningsstegar
 • Krav på system för toalettavfall
 • Nya avgaskrav för dieselmotorer över 37 kW och bensinmotorer

Tydligare och mer långtgående skyldigheter

 • Tydligare och mer långtgående skyldigheter för tillverkare, distributörer, importörer och tillverkarens representant.

Ändrade regler för importörer

 • Kommersiell import får endast avse redan CE-märkta produkter.

Skärpta krav för EU-ländernas kontroll

 • Skärpta krav vid godkännande och tillsyn av anmälda organ.
 • Krav på att straffa den som tillhandahåller produkter som inte fyller kraven

Äldre regler får tillämpas till 2017

Produkter som certifierats enligt det gamla direktivet får tillhandahållas fram till och med 18 januari 2017. För utombordsmotorer med effekt under 15 kW gäller en övergångstid till 2020.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!