Svavelkontrollområde (SECA)

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen utgör ett svavelkontrollområde (SECA).

Utsläppskontrollområde (Emission Control Area, ECA) är ett område till sjöss där man beslutat om obligatoriska metoder för att minska fartygsgenererade luftutsläpp av NOx, SOx och partiklar. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen är ett svavelkontrollområde (SECA). I Nordamerika och Karibien finns ett utsläppskontrollområde som gäller för både svavel och kväve. Kartan nedanför visar SECA-området för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

SECA-områden tillåter en svavelhalt på 0,10 viktprocent i det bränsle som används ombord. 

 SECA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!