Svavelkontrollområde (SECA)

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen utgör ett svavelkontrollområde (SECA).

Utsläppskontrollområde (Emission Control Area, ECA) är ett område till sjöss där man beslutat om obligatoriska metoder för att minska fartygsgenererade luftutsläpp av NOx, SOx och partiklar. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen är ett svavelkontrollområde (SECA). I Nordamerika och Karibien finns ett utsläppskontrollområde som gäller för både svavel och kväve. Kartan nedanför visar SECA-området för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

SECA-områden tillåter regelverket en svavelhalt på 1,00 viktprocent i det bränsle som används ombord. År 2015 skärps detta krav till max 0,10 viktprocent svavel i bränslet.

 SECA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!