Båten ska vara märkt med en identifikationsnummer (CIN) bestående av 14 tecken. Denna kod identifierar tillverkaren bland annat genom:

  • Tillverkarkod (MIC)
  • Båtmodellen
  • Produktionsår
  • Tillverkningsnummer

Tillverkarkod (MIC) registreras hos Transportstyrelsen via blanketten Ansökan om tillverkarkod för tillverkare/företag.

Placering av identifikationsnummer (CIN)

Båten ska vara märkt på två ställen (se senaste upplagan av obligatorisk standard EN ISO 10087):

  • Akterspegelns styrbordssida under relingslisten,
  • Ett dolt ställe.

Koden ska inte gå att avlägsna från båten utan att skada det omgivande området.

Identifikationsnumrets uppbyggnad

Bilden nedan visar hur ett identifikationsnummer är uppbyggt:

CIN-kod

Båtar som genomgått efterkontroll enligt modul PCA (privatimport, ombyggnad etc) får ett delvis annorlunda uppbyggt identifikationsnummer:

CIN, efterkontroll enligt PCA