Registrering av skeppsbygge

Skepp under byggnad i Sverige kan registreras i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel. 

Följande handlingar krävs vid registrering.

Registrering – skeppsbygge 

  • Blankett nr 7: anmälan av skeppsbygge för registrering.
  • Utredning om skrov, styrförmåga samt längd.
  • Skeppsbyggnadskontrakt eller annan överenskommelse i original och med en bestyrkt kopia.
  • Om skeppet byggs av ägaren – intyg som bekräftar detta.
  • Personbevis utvisande medborgarskap om ägare/tillverkare är en privatperson.
  • Bolagsverkets registreringsbevis, inte äldre än 1 år, om ägare/tillverkare är juridisk person.

Om skeppsbygget påbörjats i utlandet krävs dessutom följande handlingar för registrering:

  • Avregistreringsintyg om skeppsbygget varit registrerat i det förra hemlandet, alternativt
  • Intyg om att skeppsbygget inte varit registrerat i förra hemlandet och då också utredning om tidigare ägare till skeppsbygget.
  • Registreringsbevis motsvarande det som utfärdas av Bolagsverket, inte äldre än 1 år, eller utredning som visar behörigheten för säljarens/byggnadsvarvets företrädare om säljaren/byggnadsvarvet är en juridisk person.

Ändring av ägarförhållanden – skeppsbygge

Avregistrering -  skeppsbygge

Överföring från skeppsbyggnadsregistret till skeppsregistret:

Relaterad information

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!