Regler för skrov- och bottenbesiktning

Nationell sjöfart (Gäller Ej EU-passagerarfartyg, EU-fiskefartyg och fartyg i Inlandssjöfart)

Passagerarfartyg oavsett skrovlängd och övriga fartyg med en skrovlängd av minst 15 meter ska genomgå skrovbesiktning senast 12 år efter nybyggnad och därefter skrov- eller bottenbesiktningar enligt följande:

  1. Bottenbesiktning för passagerarfartyg som trafikerar fartområde A-C med högst 15 månaders intervall.
  2. Bottenbesiktning för övriga fartyg som trafikerar fartområde A-C med högst 36 månaders intervall. 
  3. Samtliga fartyg oavsett art i övriga fartområden ska göra skrovbesiktning med högst 72 månaders intervall.

Besiktning utförs av Transportstyrelsen och beställning av besiktning görs via e-tjänst. 

Beställning av besiktning

Bottenbesiktning

Besiktning av skrov upp till skottdäck eller, där skottdäck saknas, djupaste nedlastningslinje, inklusive tillhörande delar såsom bottenventiler, roder och propeller, som normalt genomförs när fartyget är torrsatt. Skrovet ska vara rengjort innan besiktningen.

Skrovbesiktning

Bottenbesiktning samt ut- och invändig besiktning av hela fartygskonstruktionen inklusive skrov, däck, skott, överbyggnader och andra fasta anordningar. Fartyget ska vara torrsatt.

Allmänna råd

Fortlöpande kontroller bör utföras i enlighet med vedertagen branschpraxis samt de anvisningar som åtföljer fartyget och dess utrustning. Fartyg bör torrsättas regelbundet för detaljerade kontroller och underhåll av de delar som inte är fullt åtkomliga i vatten, såsom undervattensskrov, skrovgenomföringar, framdrivningslinor, axeltätningar och roder.

EU-fiskefartyg

Bottenbesiktning ska göras i samband med mellanliggande och återkommande sjövärdighetsbesiktning med minst en torrsättning vart fjärde år.

SOLAS-Passagerarfartyg

SOLAS-passagerarfartygs botten ska besiktigas minst var 12:e månad. Minst två av bottenbesiktningarna under en 60-månadersperiod ska genomföras med torrsättning. Tiden mellan sådana torrsättningar får inte vara längre än 36 månader.

SOLAS-Lastfartyg

SOLAS-lastfartygs botten ska besiktigas minst två gånger under en 60-månadersperiod. Tiden mellan dessa bottenbesiktningar får inte vara längre än 36 månader. Minst en av bottenbesiktningarna under 60-månadersperioden ska genomföras med torrsättning.

EU-Passagerarfartyg

Fartyg ska genomgå bottenbesiktning i anslutning till sjövärdighetsbesiktningar och ska genomgå bottenbesiktning var 12:e månad, dock tidigast tre månader före besiktning för förnyande eller påteckning av certifikat. Minst två av bottenbesiktningarna under en femårsperiod ska genomföras med torrsättning. Intervallet mellan sådana torrsättningar får inte vara längre än 36 månader.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!