Hissar och lyftutrustning

Hissar

När person- och varupersonhissar installeras på ett fartyg ska dessa kontrolleras av ett anmält organ. Återkommande besiktningar görs dock av ett ackrediterat organ. För nyinstallation av småvaruhissar får dessa kontrolleras av ett ackrediterat organ som också gör de återkommande besiktningarna.

Ett intyg från den senaste kontrollen ska finnas tillgänglig ombord. Hissar på svenska fartyg ska ha en väl synlig skylt med uppgifter som identifierar hissen och anger dess märklast. Efter utförd installation eller återkommande kontroll ska skylten förses med en giltighetsdekal som anger datum för den senaste kontrollen.

Kranar och annan lyftutrustning

Besiktning av annan lyftutrustning ombord på fartyg ska göras av besiktningsmän som är godkända av Transportstyrelsen. Kontakta kundtjänst för sjöfartstillsyn för att få tillgång till listan över besiktningsmän.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!