Idag får leverantörer av flygtrafiktjänst, leverantörer av flygvädertjänster, flygräddning samt flygplatser (som får viss ersättning för sin CNS-utrustning, Communication Navigation Surveillance) ersättning från systemet.

Dessutom får medlemsstaterna fastställa kostnader som uppstått hos de nationella myndigheterna för tillsyn och för nationella medlemsavgiften till Eurocontrol som ett resultat av ett internationellt avtal.

För ytterligare information om vad som får ingå hänvisas till Kommissionens genomförandeförordning EU 2019/317 samt Transportstyrelsens föreskrift 2020:44.