Ersättningen betalas ut en gång i kvartalet. Utbetalningen sker omkring den 27:e i mars, juni, september och december.

En gång om året justeras kostnaden för inflation och trafikutfall, det görs vanligtvis under första eller andra kvartalet. Se vidare i årsplan för avgifter för flygtrafiktjänst.