Transportstyrelsen presenterar en beräknad föreslagen undervägsavgift för år n+1

Utifrån fastställd kostnad i beslut (och inom den svenska prestationsplanen) samt nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen undervägsavgift för år n+1.

Transportstyrelsen beräknar en föreslagen terminalavgift för Stockholm
Arlanda år n+1

Utifrån fastställd kostnad i prestationsplanen och nödvändiga justeringar avseende trafik, inflation, tidigare balanser och andra intäkter beräknar Transportstyrelsen en konkret föreslagen terminalavgift för år n+1.

Transportstyrelsen konsulterar n+1 års föreslagna avgifter med branschen (marknadskonsultation)

Transportstyrelsen är skyldig att konsultera föreslagna avgifter (både undervägsavgiften och terminalavgiften på Stockholm Arlanda) med luftrumsbrukarna som ges möjlighet att lämna synpunkter.

Myndigheten kommer att skicka ut en separat kallelse med ett specifikt datum vid senare tillfälle.

Organisationer med en kostnad inom den svenska kostnadsbasen som överstiger 20 mnkr förväntas delta på konsultation och vara förberedda att svara på frågor kring sina kostnader och dess utveckling.