×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Transportstyrelsen konsulterar den föreslagna undervägsavgiften år n+1
med flygbranschen i Enlarged committe (Eurocontrol)

Den svenska undervägsavgiften beslutas formellt av Eurocontrol. Beslutet
tas efter att Transportstyrelsen har konsulterat den föreslagna avgiften med
representanter från flygbranschen.