Berörda leverantörer av flygtrafiktjänster ska senast den 1 april år n leverera slutliga kostnader för år n-1 till Transportstyrelsen

För att följa kostnadsutvecklingen behöver Transportstyrelsen enligt gällande regelverk sammanställa det faktiska kostnadsutfallet inför varje avslutat kalenderår. Myndigheten sammanställer underlaget och rapporterar det till Eurocontrol och europeiska kommissionen som sammanställer den totala kostnadsutvecklingen för den europeiska flygtrafiktjänsten.

Transportstyrelsen betalar ut ersättning för CNS till berörda flygplatser

Inom ramen för avgiftssystemet med undervägsavgifter administrerar Transportstyrelsen utbetalningarna från Eurocontrol till respektive flygplats. Transportstyrelsen genomför dessa utbetalningar kvartalsvis i mars, juni, september och december. Utbetalningen baseras på Transportstyrelsens beslut om ersättning under år n.

Transportstyrelsen informerar flygplatserna om kommande justeringar

Kommande justeringar avser trafik- och inflationsavvikelse, se juni.