Transportstyrelsen presenterar den fastställda undervägsavgiften
avseende år n+1

Transportstyrelsen tillkännager den svenska undervägsavgiften i en nationell föreskrift som är gällande från 1 januari 2016.

Om inget oförutsett framkommer under den nationella marknadskonsultationen, eller på konsultationen i Enlarged committee, beslutar Eurocontrol den av Transportstyrelsen beräknade svenska undervägsavgiften.

Transportstyrelsen tillkännager den avgift som Eurocontrol har beslutat i en nationell föreskrift som träder i kraft från och med 1 januari år n+1.

Transportstyrelsen levererar en "Repartition key" (fördelningsnyckel) för den svenska kostnadsbasen inom undervägsavgiften för år n+1

En s.k. repartition key används för att säkerställa att varje organisation erhåller en korrekt ersättning från Eurocontrol som är den instans som fakturerar flygbolagen. Repartition key i Sverige beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska undervägsavgiften.

Vad gäller utbetalningen till CNS-flygplatser administreras denna dock genom Transportstyrelsen, vilket innebär att det är myndigheten och inte Eurocontrol som utbetalar ersättningen till flygplatserna.

Utbetalningen till CNS-flygplatserna sker kvartalsvis i enlighet med denna planering.

Transportstyrelsen presenterar en fastställd terminalavgift för Stockholm Arlanda avseende år n+1

Terminalavgiften för Stockholm Arlanda beslutas inte av Eurocontrol utan
av Transportstyrelsen. Avgiften fastställs i ett myndighetsbeslut.

Transportstyrelsen presenterar en Repartition key (fördelningsnyckel)
för den svenska kostnadsbasen avseende terminalavgiften för Stockholm Arlanda för år n+1

En s.k. repartition key används för att säkerställa att varje organisation erhåller rätt ersättning från Eurocontrol som fakturerar flygbolagen. Repartition key beräknas utifrån respektive organisations andel av den svenska terminalavgiften på Stockholm Arlanda. Endast LFV, Swedavia och Transportstyrelsen berörs vad gäller terminalavgiften.

Transportstyrelsen betalar ut av ersättning för CNS till berörda flygplatser

Inom ramen för avgiftssystemet med undervägsavgifter administrerar Transportstyrelsen utbetalningarna från Eurocontrol till respektive flygplats. Transportstyrelsen genomför dessa utbetalningar kvartalsvis i mars, juni, september och december. Utbetalningen baseras på Transportstyrelsens beslut om ersättning under år n.