Ansökningar och checklistor

Här finns checklistor  som är tänkta att vara ett stöd i ert arbete inför ansökan om olika tillstånd. Checklistorna ska fyllas i och skickas in med ansökan; en noggrant ifylld checklista underlättar granskningen vilket även påskyndar handläggningen.

Checklistor vid ansökan om tillstånd

Här finner du checklistor att använda inför ansökan om, eller vid förändring av tillstånd. Checklistorna för specialtillstånd är uppbyggda kronologiskt efter respektive regel-del, och innehåller både Implementing Rules och AMC/GM. Du anger i rutorna var i manualverket momenten finns beskrivna och skickar sedan in denna compliance checklist för granskning tillsammans med din ansökan, EASA Form 2 och relevant stödjande dokumentation.

Ansökningar, compliance checklists

Specialtillstånd, compliance checklists

Övriga compliance checklists

Instruktioner/vägledningar

Länkar till övriga flygoperativa blanketter

Mall för enklare leasingavtal för mindre bolag

I de fall ni vill ha hjälp med vad ett leasingavtal minst behöver innehålla så presenterar vi här en enklare avtalsmall. Den kan ni ha som grund om ni inte vill använda er av andra standarder, mer omfattande mallar/guider till avtalsskrivning. Vi har tagit AOPAs kortfattade avtalsmall för inhyrning till flygklubb (små luftfartyg). Vi har översatt det till svenska, det kan innehålla stavfel och det kan innehålla detaljer som inhyrare eller uthyrare inte vill stå bakom.

Ansvaret för innehållet i det avtal ni tecknar vilar på de som tecknar avtalet, så se till att ni granskar avtalet ordentligt.

Transportstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram en enklare avtalsmall för mindre luftfartyg för de som är intresserade av detta, här presenterat underlag kan komma att förändras.

 Mall för kortfattat leasingavtal

Att skicka in en ansökan

När du ska skicka in en ny ansökan gör du det till sjö- och luftfartsavdelningens registratur för registrering.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Vanlig post: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.

Hantering av pågående ärenden sker i samråd med respektive inspektör. När du skickar in en handling, tänk på att referera till ärendets beteckning i pågående ärenden (TSL 202x-xxxx).

Information avseende notifiering av utvärderingsperiod, nytt EFB-system eller nya typ B-applikationer: När en AOC-innehavare notifierar Transportstyrelsen (i enlighet med SpA.EFB.100) om sin intention att påbörja en operativ utvärderingsperiod ska operatören invänta kvittens från inspektör innan planen sätts i verket. Observera att vissa funktioner, som t.ex. TAWS-liknande funktioner, inte är tillåtna i EFB Appar (liknande funktioner kräver certifiering). Om er applikation innehåller sådana funktioner måste dessa kunna stängas av centralt.

Avgift

Förändring av tillstånd ingår inte i årsavgiften utan debiteras separat enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Här finner du aktuell avgift för tillståndsprövning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!