Ansökningar och checklistor

Här finns checklistor  som är tänkta att vara ett stöd i ert arbete inför ansökan om olika specialtillstånd. Checklistorna ska fyllas i och skickas in med ansökan; en noggrant ifylld checklista underlättar granskningen vilket även påskyndar handläggningen.

Checklistor vid ansökan om tillstånd

Här finner du checklistor att använda inför ansökan om, eller vid förändring av tillstånd. Checklistorna för specialtillstånd är uppbyggda kronologiskt efter respektive regel-del, och innehåller både Implementing Rules och AMC/GM. Du anger i rutorna var i manualverket momenten finns beskrivna och skickar sedan in denna compliance checklist för granskning tillsammans med din ansökan, EASA Form 2 och relevant stödjande dokumentation.

Specialtillstånd, compliance checklists

Övriga compliance checklists

Länkar till övriga flygoperativa blanketter

Att skicka in en ansökan

När du ska skicka in en ny ansökan gör du det till sjö- och luftfartsavdelningens registratur för registrering.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Vanlig post: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.

Hantering av pågående ärenden sker i samråd med respektive inspektör. När du skickar in en handling, tänk på att referera till ärendets beteckning i pågående ärenden (TSL 2020-xxxx).

Avgift

Förändring av tillstånd ingår inte i årsavgiften utan debiteras separat enligt gällande taxa för Transportstyrelsens tjänster.

Här finner du aktuell avgift för tillståndsprövning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!