Notifiering - enstaka positioneringsflygning (one off ferry)

TSL7060

Transportstyrelsen har 1 oktober 2019 beslutat om nya föreskrifter för positioneringsflygningar och vissa flygningar som utförs av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer. Föreskrifterna gäller inte flygplan eller helikoptrar som ingår i ett drifttillstånd eller omfattas av en deklaration enligt kommissionens förordning (EU) nr 965/2012.

Med positioneringsflygningar menas enligt föreskrifterna flygningar utan passagerare eller last där flygplanet eller helikoptern förflyttas i samband med renovering, reparation, inspektioner, leverans, export eller liknande ändamål.

De flygningar som omfattas när det gäller konstruktions- eller tillverkningsorganisationer är flygningar som dessa organisationer utför i samband med införande eller ändring av flygplans- eller helikoptertyper inom ramen för organisationernas befogenheter.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.