Förbudsmärken

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.
Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.