Broavgift på Skurubron

Från och med den 1 oktober 2023 tas det ut en avgift för att köra över den nybyggda Skurubron som förbinder Stockholm med östra Nacka och Värmdö. Det kostar 4 kronor att passera över bron.

Skurubron har byggts för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 222. Den ger även Nacka och Värmdö bättre förutsättning att utvecklas. Satsningen betalas till viss del genom en infrastrukturavgift, även kallad broavgift. Det innebär att den som nyttjar bron också är med och betalar för den.

Beloppet som tas ut:

  • 4 kronor per passagetillfälle.

Avgiften tas ut alla dagar dygnet runt. Passagetillfällena registreras automatiskt av en kamera när du kör förbi betalstationen vid bron och du får en inbetalningsavi i efterhand från oss.

Läs om betalning och avisering av infrastrukturavgift

Infrastrukturavgift tas ut för personbilar, lastbilar och vissa bussar. Det gäller även utländska fordon. Däremot tas inte någon infrastrukturavgift ut för:

  • motorcyklar
  • utryckningsfordon
  • EG-mobilkranar
  • diplomatfordon 
  • bussar med en totalvikt över 3,5 ton.

Brukar du betala trängselskatt?

Broavgift (infrastrukturavgift) är en separat avgift och inte detsamma som trängselskatt. De regleras genom olika lagar och hanteras därför genom olika system.

Det innebär följande:

  • Du som ska betala både trängselskatt och broavgift får separata avier. De behöver betalas var för sig till olika konton hos Transportstyrelsen.
  • Har du redan anmält ett betalningssätt för trängselskatt och vill betala broavgiften på samma sätt, exempelvis autogiro? Då behöver du anmäla betalningssätt för broavgiften. Det sker inte automatiskt. Du anmäler det i din internetbank.

Betalstationernas placering

På bilden nedan ser du var betalstationerna är placerade.

Detaljkarta över Skurubron(PDF-dokument)

Detaljkarta över betalstationernas placering vid Skurubron

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!