Om du har gått delkurser hos olika utbildningsanordnare ska du kunna visa intyg för tidigare genomförda delkurser innan den sista delkursen genomförs.

Ett yrkeskompetensbevis utfärdas sedan utbildningssamordnaren rapporterat in genomförd utbildning till Transportstyrelsen. Du ska även ha ett giltigt körkort för den körkortsbehörighet som beviset avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats. 

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.