En förare har C-behörighet sedan 2001 och omfattas av hävdvunnen rätt. Om föraren vill bli bussförare och ta D-behörighet, kan föraren då gå en kompletterande grundutbildning på 35 eller 70 timmar för att få yrkeskompetensbevis för persontransporter?

Nej, föraren ska gå en förkortad grundutbildning på 140 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis för persontransporter, eftersom föraren inte har genomgått en grundutbildning för godstransporter.