Frågor och svar om efterfordon

Vanliga frågor och svar

Ja, under förutsättning att följande tre krav uppfylls:

  • husvagnen avregistreras,
  • fjädringen sätts ur funktion på ett varaktigt sätt,
  • vagnen förses med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

Nej, båtvagnen får endast användas för dess specifika användningsområde.

Nej. För att få köra där krävs att fordonet är konstruerat för att köras i minst 40 km/tim och också får köras i den hastigheten (inte heller moped får köra på dessa vägar).

Nej. Om släpet är avsett för transport av gods, är det en släpvagn. De enda undantagen från detta är vissa båtvagnar, husvagnar och tankvagnar som saknar fjädring och därför klassificeras som efterfordon.