Kontrollbesiktning av traktor b

Den 20 maj 2018 förändrades besiktningsreglerna och då infördes krav på kontrollbesiktning för ”snabbgående” traktorer klassade som traktor b.

Traktor b ska kontrollbesiktas

  • första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet togs i bruk första gången.
  • därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Frågor och svar

Traktor b får köras i hastigheter över 40 km/timme och används därför i stor utsträckning på allmän väg och de behöver därför kontrollbesiktas av trafiksäkerhetsskäl.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna.

Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir kontrollbesiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.

Traktor b kontrollbesiktas hos SMP, Kiwa Inspecta, Dekra och Opus Bilprovning AB.