Terrängvagnar och terrängsläp

Här hittar du karosserikoder för terrängfordon.

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

01

Täckt

Anges för fordon med slutet karosseri avsett för personbefordran.

02

Öppet

Anges för fordon med öppet karosseri för personbefordran.

11

Dumper

 

12

Skotare

 

13

Motorschaktvagn

 

19

Flak

Anges för samtliga typer av öppna flak (exempelvis godslåda).

29

Skåp

Anges för lastutrymme med fasta sidor och tak. Är skåpet försett med speciell inredning ska detta anges .

49

Tank

Anges för fordon med cistern avsedd för transport av vätska eller gas. Är tanken inrättad för transport av brandfarlig vätska ska detta anges.

61

Banke

Anges för fordon vars enda karosseri utgörs av en eller flera bankar.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Terrängskoter

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

02

Person

Anges för fordon med karosseri för personbefordran.

03

Band

Anges för fordon med karosseri för personbefordran och försett med band eller band och medar.

04

Hjul

Anges för fordon med karosseri för personbefordran och försett med hjul.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av de övriga koderna.