Karosserikoder för släpfordon

Här hittar du karosserikoder för släpfordon (fordon i kategori O).

Kod Karosseri Närmare föreskrifter
DA Påhängsvagn Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.
DB Släpvagn med dragstång

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

DC Släpkärra Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.
DE Släpvagn med fast dragstång Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

DF

Link-påhängsvagn

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C. 

DG

Link-släpvagn med dragstång

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C. 

Karosserikoden kan förtydligas med två siffror, om det är tillämpligt, enligt tillägg 2, bilaga I till (EU) 2018/858 enligt följande.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

09

Flak

 

10

Flak – lämmar

 

11

Flak – gallerlämmar

 

12

Flak – bommar

 

13

Flak – stolpar

 

14

Flak – fasta sidor

Införs även för så kallat dumperflak med jämnhöga sidor.

15

Flak – godslåda

Lastutrymme med fyra sidor varav bak- och framsida kan vara fällbara. För fordon med totalvikt över 3 500 kg anges kod 14, "Flak - fasta sidor".

16

Flak – långgods

Anges för bil speciellt inrättad för att ensam kunna transportera långt styckegods, vilket kan bäras upp förutom av flaket även av anordning framför hytten. (Löstagbara anordningar för liknande föremål avses dock inte.)

17

Flak – lämmar – kapell

Anges för fordon med flak försett med ställning och kapell.

18

Flak – godslåda – kapell

Anges för fordon försett med ställning och kapell.

19

Flak – övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för flak. Karosseriet ska specificeras.

20

Skåp

Anges för lastutrymme med fasta sidor och tak utan speciell inredning.

21

Skåp – hyllor, fack

 

22

Skåp – bostads- inredning

 

23

Skåp – butiksinredning

 

24

Skåp – kontors-inredning

 

25

Skåp – sjukvårdsinredning

 

26

Skåp – verkstadsinredning

 

27

Skåp – kylaggregat

Anges för skåp med kyl- och frysaggregat eller endast kylaggregat.

28

Skåp – frysaggregat

Anges för skåp med endast frysaggregat.

29

Skåp – övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för skåp. Karosseriet ska specificeras.

30

Skåp, separat karosserienhet

Anges för lastbil med totalvikt ≤ 3 500 kg där förarhytten utgör en separat karosserienhet i förhållande till skåpkarosseriet (lastutrymme med fasta sidor och tak). Karosseriet ska vid behov specificeras genom textkod T17C och karosserikoderna 21 – 28 eller genom fri text.

31

Täckt lastutrymme med gardinsidor

Anges för fordon som har flak med fast framstam och bakstam, försett med tak och som på sidorna är försedda med skjutbara gardiner.

32

Flak- godslåda med öppningsbar överdel

Anges för fordon som har flak med fasta sidor, öppningsbar bakläm samt öpp-ningsbar överdel.

40

Tank – brandfarlig vätska klass 1

Anges för cistern avsedd för transport av vätska eller gas.

41

Tank – brandfarlig vätska klass 2B-3

 

42

Tank – brandfarlig vätska

Anges i de fall tankbesiktning inte utförs vid registreringsbesiktning.

43

Tank – mjölk

 

44

Tank – vatten

 

45

Tank – asfalt

 

46

Tank – kemiska vätskor

 

47

Tank – gas

Anges även för tank avsedd för flytande gas.

48

Tank – slam

Anges även för fordon inrättat för slamsugning. Det behöver inte tas någon hänsyn till att även vattentank finns vid fastställande av karosserikoden.

49

Tank – övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för tankar. I förekommande fall anges vad tanken är inrättad för.

51

Rullflaksväxlare, krokarm

Anges för fordon som med hjälp av krokarm (vikbar eller teleskopisk eller båda delar) kan växla lastade och olastade rullflak. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

52

Rullflaksväxlare, löpvagn & krokarm

Anges för fordon som med hjälp av löpvagn med vikbar krokarm kan växla lastade och olastade rullflak. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

53

Rullflaksfästen

Anges för släpvagn som ingår i system där lastbilen är utrustad med rullflaksväxlare för växling av lastade och olastade rullflak (rullflaksram enligt svensk standard SS 3021) på släpvagnen.

54

Växelflaksfästen, containerlås

Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Låsningen av växelflaken till fordonet sker med låstappar typ containerlås placerade enligt svensk standard SS 3039 eller SS-EN 284. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

55

Växelflaksfästen, centrallås

Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Låsning av växelflak till fordon sker med låsklackar i styrram (centrallåsning). Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

56

Växelflaksfästen, två låssystem

Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Fordonet försett med två system för låsning av växelflak till fordon, antingen med låstappar typ containerlås placerade enligt standard SS 3039 eller SS-EN 284 eller med låsklackar i styrram (centrallåsning). Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

57

Snabblås

Anges för fordon med anordning för växling av lastade och olastade karosserier. Låsning av karosseriet till fordonet sker med låssystem typ snabblås. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

58

Anordning för utbytbara karosserier

Anges för fordon med totalvikt av 14 ton eller högre försett med anordning för växling och transport av olika lastade och olastade karosserier som inte omfattas av koderna 51 till 57. De lastväxlarsystem som fordonet är inrättat för ska om möjligt specificeras. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

60

Anordning för utbytbara karosserier

Anges för fordon försett med speciell anordning för utbyte och transport av olika karosserier (autoflak, skyttelflak och liknande). De lastväxlarsystem som fordonet är inrättat för om möjligt specificeras. Används efter den 1 april 1993 endast för fordon med en totalvikt understigande 14 ton. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

61

Banke

Om bankarna är förskjutbara anges detta.

62

Betongbehållare

Anges för såväl fast som roterande betongbehållare. Som rymd anges transportvolymen som också ska redovisas.

63

Lastbalja

Anges för lastutrymme med fasta sidor, vilket är osymmetriskt utformat (exempelvis dumperflak). Som rymd anges transportvolymen som också ska redovisas.

64

Liftdumper

Anges för fordon försett med flak och höj- och sänkbar lyftbom.

65

Containerunderrede

Anges för fordon uteslutande inrättat för transport av viss typ av container. Om speciell lastanordning finns anges redovisas detta som ”Lyft”. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

66

För transport av fordon

Anges för fordon inrättat huvudsakligen för transport av andra fordon och försett med hjulbanor eller liknande.

67

För transport av arbetsmaskiner

Anges för fordon med speciellt flak inrättat för transporter av arbetsmaskiner eller annat tyngre gods.

68

För transport av pulverformigt material

Anges för fordon med behållare avsedd för transport av spannmål, pulver, kalk eller liknande.

69

För transport av byggelement

Anges för fordon utrustat med karosseri försett med speciell ställning för transport av exempelvis väggelement.

70

För transport av djur

Anges för karosseri avsett för transport av levande djur.

71

Likfordon

 

72

För transport av avfall

Anges för fordon med speciellt karosseri inrättat för komprimering eller transport av avfall.

73

För transport av övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna "För transport av ..". Karosseriet ska specificeras.

74

Arbetsplattform

Anges för fordon med särskild arbetsplattform.

76

Bärgningsfordon

Anges för fordon som är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och som är utrustat med fast upphängningsanordning med minst 500 kg lyftkapacitet. I fält 71 anges "Bärgningsfordon för x tons fordon".

77

För transport av båtar

Anges för fordon inrättat speciellt för transport av båtar.

78

Stege

Anges för fordon med karosseri som utgörs av stege.

81

Husvagn

Anges för släpfordon som är inrättat uteslutande för bostads- eller campingändamål och som har sängplatser.

82

Tältvagn

Anges för fordon med godslåda försedd med utfällbart utrymme avsett för campingändamål.

83

Underrede för ISO-container

Anges för fordon inrättat uteslutande för transport av så kallad ISO-container. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

86

Containerunderrede – flak

Anges för fordon med flak som även är försett med containerfästen. Avståndet mellan fästpunkterna för containern ska anges.

96

Chassi – snabblås

Anges för fordon som saknar karosseri men har snabblås för utbytbara karosserier.

97

Chassi

Anges för fordon som saknar karosseri.

98

Övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av någon av de övriga koderna.