Karosserikoder

En karosserikod beskriver ett fordons karosseri eller alternativa karosserier (fordonets utformning).

Karosserikoderna skiljer sig åt i de flesta fall, beroende på vilket fordonsslag det handlar om, men det finns även karosserikoder som är gemensamma oberoende av fordonsslag.

Mer information om karosserikoder för olika fordonsslag: 

Personbil

Buss

Lastbil

Släpfordon

Motorcykel

Traktor och motorredskap

Terrängvagnar och terrängsläp

Fordon för särskilda ändamål (även gemensamma karosserikoder)