×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

För fordon som är 30-49 år och motorcyklar 30-39 år gamla, blir det ingen förändring från dagens regler. De ska kontrollbesiktas senast 24 månader efter den månad då fordonets föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.