Kontrollbesiktning av amatörbyggt fordon

Amatörbyggda fordon ska kontrollbesiktas enligt reglerna för respektive fordonsslag.

Amatörbyggda fordon kan undantas från besiktning om fordonet uppfyller nedanstående kriterier

  • tekniskt och utseendemässigt efterliknar fordon som tack vare ålder (50 år gamla bilar och 40 år gamla motorcyklar) är undantagna
  • samt sällan eller aldrig används i trafik
  • en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning som är högst 24 månader gammal
  • fordon som har textkod T12A eller T12C
  • om man uppfyller ovanstående punkter behöver man genomgå en registreringsbesiktning för att få textkoden T12BF som ger besiktningsbefrielse