Från och med 1 januari 2012 undantas maskinbefäl som tjänstgör på ångpassagerarfartyg som uteslutande trafikerar inre fart ifrån kravet om att ha en specialbehörighet för krishantering.