Olika typer av ärenden har olika lång handläggningstid. Detta beror delvis på att vissa ärenden behöver handläggas manuellt, andra kan hanteras automatiskt via ett datasystem.