Ansökan sker via e-tjänsten Mina sidor för sjömän.

Logga in på Mina sidor  

Handläggning av din behörighet påbörjas när ansökningsavgiften inkommit till Transportstyrelsen.

Avgift

Ansökningsavgiften betalas i samband med ansökan på Mina sidor genom direktbetalning via bank- eller kreditkort, alternativt via bankgiro med OCR-nummer för aktuellt ärende.

Läs här om aktuella avgifter för behörigheter och certifikat.

Eftersom avgiften inte betalas tillbaka om du får avslag på din ansökan är det viktigt att du själv gör en bedömning av om du tror att du uppfyller kraven innan du ansöker.