Om ett fartygsbefäl eller maskinbefäl som inte är aktivt har en behörighet som är äldre än 5 men högst 10 år gammal räknat från den dag behörighetens giltighetsdatum gick ut, ska behörigheten för att kunna förnyas kompletteras med en behörighetsförlängande kurs. Om behörigheten vid tidpunkten för ansökan är äldre än 10 år, ska den kompletteras på det sätt Transportstyrelsen beslutar för att vara behörighetsgrundande.