De områden som ska besiktigas är 16 till antalet och omfattar följande: 

 1. minimiålder
 2. läkarintyg
 3. utbildning och kvalifikationer
 4. anställningsavtal för sjömän
 5. rekrytering via privata rekryterings- och förmedlingsföretag
 6. arbets- och vilotid
 7. bemanningsnivåer
 8. bostäder
 9. rekreationsmöjligheter ombord
 10. mat och förplägnad
 11. skydd av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor
 12. sjukvård ombord
 13. rutiner för klagomålshantering ombord
 14. löneutbetalningar
 15. finansiell säkerhet för hemresa
 16. finansiell säkerhet avseende rederiets ansvar