Alla fartyg med en bruttodräktig om 500 eller större och som trafikerar internationell resa ska inneha ett sjöarbetscertifikat.