Nya krav i korthet som idag inte är införlivade i svensk rätt:

  • Krav på utbildning för fartygskockar.
  • Sjömän får rätt till akut tandvård.
  • Tiden för arbetsgivarens ansvar att bestrida kostnader för vård, kost och logi till följd av sjukdom förlängs.
  • Tiden för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön förlängs.
  • Ändringar görs i socialförsäkringslagen.
  • Sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen införs.
  • Sveriges skyldigheter i fråga om hamnstatskontrollera utvidgas.