Ett fartyg som inte kan uppvisa ett sjöarbetscertifikat vid en hamnstatskontroll riskerar att behöva genomgå en mer utökad inspektion i hamn.