×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Ett fartyg som inte kan uppvisa ett sjöarbetscertifikat vid en hamnstatskontroll riskerar att behöva genomgå en mer utökad inspektion i hamn.