Fartyg i fartområde E, D samt insjöar och Kalmarsund omfattas inte av sjöarbetskonventionen. Dock kan en redare som inte omfattas av kraven välja att frivilligt certifiera sitt fartyg.