Fartyg med en bruttodräktighet av 200-499 i fartområde C och vidsträcktare fart ska ha tillsyn med  intervallet 24-36 månader men är inte certifikatspliktiga. Fartyg under 200 omfattas inte av sjöarbetskonventionens bestämmelser.