Sjöarbetscertifikatet är ett bevis på att fartyget uppfyller kraven i sjöarbetskonventionen.

Certifikatet består av tre delar:

  • DMLC Del 1 - Upprättas av Transportstyrelsen
    Dokumentet beskriver vilka lagrum som reglerar punkterna 1-16.
  • DMLC Del 2 - Upprättas av fartygets ägare/redare
    Här ska ägaren/redaren beskriva hur kraven uppfylls (punkt 1-16). Detta gör du genom att fylla i blanketten och skickas in till Transportstyrelsen så snart som möjligt. Instruktioner och blankett hittar du på sidan DMLC, Part 2 (Declaration of Maritime Labour Compliance)
  • MLC certifikat - Utfärdas av Transportstyrelsen eller erkänd organisation  När DMLC Del 2 är godkänt och besiktning har ägt rum ombord på fartyget, utfärdar behörig myndighet eller erkänd organisation ett MLC-certifikat. Till certifikatet ska DMLC 1 och DMLC 2 bifogas.