Fartygets personalkock ska ha korrekt behörighet. På fartyg utan föreskriven personalkock, dvs. med en besättning mindre än 10, ska den som ansvarar för matlagning ombord ha genomgått en livsmedelshygienisk utbildning.