Konventionen innehåller bindande bestämmelser och icke-bindande riktlinjer. De bindande bestämmelserna, och till viss del även de icke-bindande har tagits om hand i lagar, förordningar och Transportstyrelsens föreskrifter. Sverige var sedan tidigare part till nio av de konventioner som revideras genom konventionen vilket innebar att i princip allt det som regleras i sjöarbetskonventionen redan fanns i svensk rätt.