För de fartyg som anlitar Transportstyrelsen som tillsynsorganisationen, ingår kostnaden för certifikatet i den årliga avgiften som erläggs.