Ja, sjöarbetskonventionen och den svenska lagen föreskriver att man ska ta hänsyn till olika kulturella yttringar.