Arbetstiden ska föras i en arbetstidsjournal. Journalen ska godkännas av arbetsgivaren och sjömannen och ska förvaras ombord.