Arbetstiden regleras enligt lagen (1998:958) om vilotid för sjömän. Enligt den finns två beräkningsperioder när det gäller vilotid:

  • Under varje 24-timmarsperiod får vilotiden inte understiga 10 timmar. Vilotiden kan delas upp i högst två perioder men en av perioderna får inte vara kortare än 6 timmar.
  • Under varje 7-dagarsperiod får vilotiden inte understiga 77 timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte vara längre än 14 timmar.

Notera att det kan finnas andra regler i gällande kollektivavtal.